Vremuri închise în măști

LIMONA RUSU

    Naționalitatea: română;

Data și locul nașterii: 23.12.1965, Suceava, județul Suceava;

Domeniul ocupațional: Avocat definitiv, membru al Baroului Suceava – U.N.B.R;

Anul debutului literar – 1981;
Anul debutului editorial – 2016;

10 volume de poezie: Tu, iubire, Tăcerea ta, Răni îmbrăcate , Năluca de dar, Se descalță florile, Pribegind prin gânduri, Toamne sub sălcii plângătoare – Editura Liric Graph, Drumul spre tine – Editura PIM, Poezii îngemănate, volumul III – Punte peste așteptări, Suceava – Chișinău, autori: Limona Rusu, Victor Cobzac (VicCo), Editura PIM 2020, Poezii îngemănate, volumul IV – Muguri de dor, Suceava – Chișinău, autori: Limona Rusu, Victor Cobzac (VicCo), Editura PIM 2020.

Prezentă în 24 de antologii apărute sub egida editurilor: Rocart, Liric Graph, Edith Graph, Editura Scriitorilor, Globart, Armonii Culturale.
Colaborări: Revista Eminesciana, Revista Amurg sentimental, Revista Clubul Artelor- Giurgiu, Revista Surâsul Bucovinei, Revista Muguri și flori.
Apariții TV: Televiziunea Intermedia Suceava, Emisiunea 3G, realizatori Mihai Pînzaru PIM și Bobby Stroe, 7 martie 2019.

Premii și distincții: 14 diplome de merit, 21 premii la concursurile internaționale și naționale de creație literară, organizate de Asociația de Cultură Apollon, Grupul Cultural Cervantes -Inspirescu, Platforma Grai Românesc, Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, Liga scriitorilor – Filiala Buzău, Vrancea Literară (participant la concursuri din vara anului 2019).

-membru al Asociației de Cultură Apollon, Asociației Mondială a Poeților, Cenaclului Transfrontalier “Mașina cu Poeți – Suceava.


1
Constatare

În anotimpul florilor de piatră
mă arde lujerul tainelor dintr-un colț de visare
dezleagă mistere tăcerile îngropate
în melancolii inutile îmbătate de neliniști fără simbrie.
În anotimpul nerenunțării
mai vreau doar să cern lumini
ninse de oglinda adormită-n suspinul cămășii strâmte a timpului
încremenit în toamne scuturate de roua fierbinte.
În anotimpul primenirii
tabloului solitudinii ascuns printre dealuri
frământat de ziduri fără culoare și umblet
pletele-mi negre dansează în ochiul luminos al frunzelor clocotitoare.

2
Vremuri închise în măști

Vremuri umbroase sapă înfrigurări
vămuindu-ne rănile cu îngenuncheate plecări
sleit de puteri șuieră vântul prin mugurii
arși de înserarea visurilor șterse de paginile neîmplinirii.
Vremuri închise în măști ne intonează căderi abisale
pictându-ne fruntea cu frigul nopții dintr-o stea
cazne ne alungă din veacul asmuțind remușcări
ploile întoarse anunță plecări spre necuprins bântuite de spaime.
Vântul ne piaptănă faldurile grijilor
dezlegându-ne precum statuile reci de strălucirea dorințelor
iluzii de seară sărbătorim la capătul îmbrățișărilor
clipele sărutate de lumânări picură neîndurări peste lacrima vieții.

3
Croșetez rânduri

Răsucesc emoții pe ramurile înveșmântate
în strălucirea răsăritului purtând aripi
descântate de boala dulceagă înflorindu-mi la tâmple
într-un dans al muzelor vrăjite de cascade îmbrățișate.
Răsucesc gânduri despletite de ziduri
într-un strigăt târziu împodobit cu timpul nestatornic
umblându-mi pe perna de insomnii și iluzii vrăjite
croșetate de ochiul flămând al inimii rătăcitoare între două tăceri.

4
Rugă

Adu-mi răsăritul
îmbrăcat în salbe de stele neîmblânzite
frământă-mi neastâmpărul cu patima zilelor june
reclădește citadela rotunjind fervoarea fructelor coapte.
Adu-mi liniștea
alungă despletirile sugrumate de așteptare
risipește-mi pietrele atârnate de umblet
sărută stropii de lumină clădiți pe iadul dragostei oarbe.

5
Ce vrei

Ce vrei să-mi mai furi sălbatică toamnă
cu umeri plumbuiți de nesomnul culorilor
șuieri vântul tristeții prin ochii plânși ai cerului
toamnă haină adunând visuri dezgolite de muguri.
Ce vrei să-mi mai furi întortocheată toamnă
cu flori vândute pe altarul trupului nevindecat
îmbătat de soarele tencuit pe tâmpla dorințelor
purtând buzele arse de toarcerea arcușului timpului hulpav.

Alte articole