Floarea din retină

Locul şi data naşterii: satul Gloduri, comuna Gloduri, azi Izvoru-Berheciului, jud. Bacău, 26 martie 1948. Domiciliul: Ploscuţeni, Vrancea. Profesor de matematică, actualmente pensionar.

Colaborări la:
Ateneu, Flacăra, Argeş, Ardealul literar şi artistic, Oglinda literară, România literară, Salonul literar, Lumina lină, Porto – Franco, Curierul românesc, Balada, Vatra veche, Cetatea culturală, Gaudeamus, Sud, Renaşterea culturală, Vitralii, Axioma, Poezia – Revista de cultura poetică – U.S.R. Iaşi, Opinia, Boema, Revista V, Ecoul, Art-emis.ro, Basarabia literară, Poezii Copilul.ro, Agero Stuttgart, Observatorul Toronto, Discobolul , Apollo, Apollo Junior , Revista Conta, Nomen Artis, Zeit, Plumb, Caiete silvane, Surâsul Bucovinei, Rotonda valahă, Climate literare, Cadran cultural, Mişcarea literară, Literadura, etc.

Volume publicate: „ Călăreţul cu spatele gol”, Editura „Porto – Franco”, Galaţi,1995
„Gioconda din versuri”, „Revista V”, Focşani, 2000
„Pasărea albă”, Editura „Călăuza”, Deva, 2001
„Cum se naşte dragostea”, Editura „Călăuza”, Deva, 2003
„Mare de semne”, Editura „Călăuza V.B”. Deva ,2004
„Foşnetul eternităţii’, Editura „Rafet”,Râmnicu-Sărat,2006, Prefaţă Gheorghe Istrate
„Strigătul tăcerii”,Editura „Rafet”, Râmnicu-Sărat, 2008, Prefaţă Marin Ifrim
„A deschis o floare ochii”, Editura „Rafet”, Râmnicu – Sărat, 2011, Premiu Florica Cristoforeanu
„Pete de lumină pe fereastra vieţii”, „Editgraph”, Buzău, 2013
„Miau, pisoiul din ogradă”, Editura „eLiteratura”, Bucureşti, 2014
„Dragonul cu sandale de pământ”, „ Editgraph”, Buzău, 2014
„Pasărea cu aripi frânte”, „Teocora”, Buzău,2015
”Clepsidra vârtejului negru”, „eLiteratura”, Bucureşti, 2015
„Statuia cu lacrimi”, „eLiteratura”, Bucureşti, 2015
„Tresăriri”, „eLiteratura”, Bucureşti, 2015
„Galaxia lebedelor negre”, Editura ” Art Creativ”, Bucureşti,2017
„Motanul încălţat cu flori”, Editura „Pim”, Iaşi, 2017
„Picături de suflet”, Editura „StudiS”, Iaşi, 2018
” Între două capete de lumină” Editura „StudiS”, Iaşi, 2019
„Izvorul iubirii”, Editura PIM, Iaşi, 2020
„Calea pustie”- proză scurtă – Editura „Rafet”, Râmnicu –Sărat, 2010

Volume colective
„Cântec de ţară”, Bacău, 1967
„Vatră eternă”, Focşani, 1980
„ Al Evei trup de fum’, Editura „Zedax”, Focşani, 2003
„Antologie de poezie” „Oglinda literară 2000-2007”, Focşani, 2008
„Solidaritate şi toleranţă”, Editura „Mesagerul”, 2009
„Texistenţe”, „Editura culturală Antares”, Galaţi, 2009
Creaţii originale traduse în limba engleză,Editura „Sedan Publishing Hause”, Cluj-Napoca, 2007, Voices of contemporary romanian poets, şi în diverse reviste literare etc.

Premii
Marele premiu „Salonul literar Dragosloveni”, Focşani,8-9 dec. 1979
Premiul Revistei „Antares” pentru poezie, Galaţi, 2008
Diploma de excelenţă pentru întreaga activitate literară şi promovarea culturii vrâncene în spaţiul buzoian, 16 oct. 2008
Premiul „Florica Cristoforeanu” pentru volumul „A deschis o floare ochii”, Editura „Rafet” şi Asociaţia Culturală Renaşterea Râmniceană, Râmnicu-Sărat, 2011
„Premiul pentru un singur poem” acordat de Revista de Cultură Antares, 2013,
Premiului l, Festivalul Naţional de Creaţie „Vrancea literară”, 17 oct 2014 etc.

1
Floarea din retină

Calzii muguri de lumină
Prind în tină rădăcină.

Şi în stepele de dor
Aduc florilor fior.

În hotarul de lumină
Tu eşti floarea din retină.

2
Limpezire

Jucăm pe degete finiş de nonvaloare,
Sângele aleargă pe uşa către soare
Unde cerul planează peste mare.

Ne-nconjurăm cu vise şi speranţe,
Clipa o trăim în franjuri de restanţe
Şi ne limpezim în fluierat de gloanţe.

3
Ascunsul în vise

Doar o frunză de lumină o sorb din ochii tăi
Netezesc vârfuri de flori în necunoscute văi…

Şi feriţi de gura lumii felurim clipe ferice
Într-un joc astral adus în pătuţuri de larice…

Mă supui descătuşat cu al Evei costum nud,
Mă las cucerit de trupu-ţi şi în vise mă ascund!

4
Umbra urcă

Umbra urcă în picioare scurte,
Creşte regizată de propria-i speranţă,
Rotunjită nu-ncape nici pe-o punte,
Trece-astfel sub crucea fără viaţă.

Umbra dacă m-ar urma oriunde,
Aş scălda-o în veşnică speranţă,
Aş instala-o pe un vârf de munte
Ca trecerea prin mine să-i dea viaţă!

5
Am visat că dansam

Am visat că dansam cu fericirea în braţe,
Că păşeam legănaţi pe-a iubirii nuanţe…

Primăvara înălţa izvoare cu sânii de dor,
Eram însetaţi de inerţia stelară în zbor…

Visul avea albe rădăcini tămâiate cu soare,
Întâmplarea unduia în val şi spumă de mare…

Muşchii cerului albastru se încolăceau în noi,
Ne adunau inima şi-o plantau în viaţă vioi…

O vioară se auzea cu foc în seninul iubirii,
Cascada plăcerii ne arunca în mugurii-nfloririi…

6
Balustrada iubirii

Cascada timpului ronţăie zăpada,
Ce spală avan tentaţiile iernii,
De balustrada iubirii atârnă amintirea,
Palmele zbicite intră în vecernii.

Luăm jarul cu mâna credinţei,
Botezam lacrima-n cristelniţa sfântă,
Nu lăsam sângele de izbelişte,
Cu rumeguşul vieţii ne luăm la trântă.

7
Potrivire

Soarele intră
În capătul tunelului,
O umbra din spaţiu
Potriveşte ochelarii
Gândurilor!

Vremea
Netezeşte picătura
Care diluează sângele
Stalactitelor
Vremelnic umane.

8
Zidită-n suflet

Se desfac petale de cuprinderi
Cu inima desprinsă din deprinderi,
Nici focul şi nici apa nu ne iartă
Când ardem şi ne stingem deodată

Unde-n ochi frumoşi roiuri de stele
Au rămas să ardă-n picăţele,
În cerul lor te caut strălucind,
Uitând mereu că-n suflet te-am zidit!

9
Steagul iubirilor

Am fost şi încă voi mai fi
Stejar verde-n bătătură,
Ochi de vultur ce-a atins
Lungul zbor de aventură.

Mă priveai sub cer înalt
Unde stelele-mpletesc
Luminiţe îndrăzneţe
Pentru cei ce se iubesc.

Astăzi mergem mai departe
Prin nisipul clipelor,
Înălţând speranţele
Pe scara iubirilor.

10
Sângerarea clipelor

Ca să-mi sângeri clipele
Pui în spini cuvintele
Să mă doară, să mă doară,
Trupul tău de căprioară.

Tac, în veşnicii de gând
Întorc umbre pe pământ,
Storc lumina în seminţe,
Încolţesc flori în dorinţe.

Fierbem ceai în lacrimă
În pumnii cât inima,
Sorbim aburi cu plăcere –
Spini cu sânge şi durere!

MARIN MOSCU Membru U.S.R. Filiala Sud – Est (Galaţi-Brăila), ROMÂNIA

Alte articole