Ascuțită limbă are tăcerea!

Radiografie a sufletului
Un poem
Culege stele

*
Cu degetele tale
rāsfoiesc
razele lunii

În iubire totul e permis
mi-ai promis

*
am ridicat
turnul babilonului
în inima ta-
din gheațā

topitā-i dupā tine
doar lacrima

*
Sārut-
Clipa se face
Luceafār

*
Casā pārinteascā-
Ștergare
Cusute cu stele

*
Bātrâna la fereastrā-
În depārtāri
Copiii planteazā iluzii

*
clopot īn noapte-
ascutitā limbā
are tācerea

*
Amurg nesfârșit
Chiar și-n adâncuri
Același sufletul

*
în sala de așteptare a tristeții,
fiecare lacrimă e o picătură chinezească

*
Am aruncat nisipul din clepsidră și am turnat apă-
mi-e sete de timp

Ioan Emil Hapca

Alte articole