Tag Archives: Constantin Noica

Constantin Noica: “Ce are de dat un spirit feminin?”

12042740_928384230638779_7133142708056612766_n-800x415

  Măria şi Marta — Măria care stă la picioarele Mîntuitorului, Marta care robotește prin casă, ursuză — sînt în fond fiul risipitor şi fratele. Dar destinul fiului e să se piardă în acţiune, pe cînd al Măriei e să se piardă în contemplaţie. E

Din “JURNALUL FILOSOFIC” al lui Constantin Noica

Viena6

  “Oameni. Nu lucruri, nu peisaje; oameni. Să fii însetat de omul nou, aşa cum eşti de lumile noi. Căci fiecare om e o formă de încăpăţînare, adică o idee. Şi-ti place să vezi care e gustul ideii, care e vocea ei. Cum surîde ea.”