Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Document 1269, 31 decembrie 1918

1918, Decembrie 31, Târgu Jiu:

La No. 1269

Domnului Ministru Interne

  În timpul ocupaţiei […](Ad. interlinear: „afară de cheltuielile de cuartiruire”.) această Primărie nu a plătit nici o sumă pentru rechiziţii făcute de ocupant sau de Autoritatea Comunală.

Valoarea bonurilor emise de ocupant în timpul ocupaţiei şi aflate pe piaţă este de Lei 45.837. La toate mărfurile şi alimentele […]2 s’au ridicat de către ocupant fără a da bon sau face plată.

Autoritatea Comunală nu a emis nici un bon de rechiziţie pentru ocupant în afară de obiectele necesare cuartiruirei.

SJAN Gorj, fond Primăria Orașului Târgu Jiu, dos. 15/1918, f. 172 orig., rom.

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIALDOCUMENTE (1916–1919), Vol. I

Lasă un răspuns

Alte articole