Post vacant de secretar al comunei la primăria Peştişani

primaria-pestisani

  Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Peştişani.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 23 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului este următoarea:

1.Legea nr. 215/2001 privind administratia Publica locala ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
2.Legea nr. 554/2004-Legea contenciosului administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare .
3.Legea nr. 53 /2003 –Codul Muncii,republicata.
4.Legea nr. 188/1999 privind Statulul Functionarilor Publici-republicata 2, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatiilor publice,a functiilorpublice si mediului de afaceri ,prevenirea si sanctionarea coruptiei –Capitolul III.
6.Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica .
7.Legea nr .119/1996 privind actele de stare civila ,republicata.
8.Legea nr .544/2001 privind accesul liber la informatile de interes public.
9.Legea nr. 7/2004 Codul de conduita a functionarilor publici ,republicata
10.Legea nr. 393/2004 privin Statutul alesilor locali
11.Constitutia Romaniei
12.Lege nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

sursa foto: Gorjeanul

Lasă un răspuns