Postul de secretar al comunei Padeş, scos la concurs

primaria-pades

  Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Padeş.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
– persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;
– persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 18 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:

-Legea nr.188/1999 , privind statutul functionarilor publici (r2) , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Legea nr.7/2004 , privind Codul de conduit al functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Constitutia Romaniei ;
-Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Legea nr.393/2004 , privind statutul alesilor locali , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Legea nr.554/2004 , conteciosului administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Ordonanta nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale , cu modificarile si completarile ulterioare.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

sursa foto: Gorjeanul

Lasă un răspuns