Lista proiectelor CJ Gorj privind dezvoltarea judeţului, iniţiate de Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean

20046351_131300924133137_4985546079871678844_n

PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DEPUSE ȘI PENTRU CARE S-A PRIMIT FINANŢARE

 

  1CONSERVAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA TURISTICĂ ȘI CULTURALĂ A CASEI MEMORIALE IOSIF KEBER”

  Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei memoriale Iosif Keber”, COD SMIS 116188 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 170 din 11.07.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.

Obiectivul general al proiectului reprezintă ”impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local – Casa Memorială Iosif Keber”.

Bugetul total al proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei memoriale Iosif Keber” este de 1.816.100,68 lei (inclusiv TVA), din care 1.738.303,23 lei finanțare nerambursabilă și 77.797,45 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj.

  2. ”MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CÂMPU MARE-ALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN DJ 675C”, Cod SMIS 109005

  Proiectul „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, Cod SMIS 109005, este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 650 din 09.11.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.

Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean 675 B”.

Bugetul total al proiectului este de 75.826.112,04 lei, din care: 71.795.197,84 lei finanțare nerambursabilă și 4.030.914,20 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj (1.465.208,12 lei contribuție la cheltuieli eligibile și 2.565.706,08 lei cheltuieli neeligibile).

3. „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67”, Cod SMIS 108998

  Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Contractul de finanțare nr. 821 a fost semnat, în data de 14.12.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.

Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean 675 C”.

Bugetul total al proiectului este de 90.008.404,32 lei, din care: 87.619.808,26 lei finanțare nerambursabilă și 2.388.596,06 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj (1.788.159,35 lei contribuție la cheltuieli eligibile și 600.436,71 lei cheltuieli neeligibile).

4. „REABILITAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU – LOCAȚIA STR. TUDOR VLADIMIRESCU”, COD SMIS 110328

  Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” a fost depus, în luna septembrie 2017, spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului vizează ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația strada Tudor Vladimirescu”.

Bugetul total al proiectului este de 21.162.108,70 lei (inclusiv T.V.A), din care: 17.380.169,17 lei finanțare nerambursabilă și 3.781.939,53 lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj.

Proiectul se află în etapa de contractare.

5. ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ”, Cod SMIS 104021

  Proiectul ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” se implementează în baza contractului de finanțare nr. 54/04.01.2018, de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider, în parteneriat cu U.A.T.-Județul Gorj și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în cadrul Apelului de proiecte – România Start Up Plus, Axa Prioritară 3 Locuri de mun că pentru toți, Prioritatea de Investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat și înființarea de întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ” îl reprezintă dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Dezvoltarea de noi activități economice va contribui, totodată, la creșterea gradului de ocupare a populației din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Proiectul este adresat unui număr de peste 300 persoane fizice (șomeri/persoane inactive/persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere, în scopul creării de noi locuri de muncă), care doresc să dezvolte o afacere non-agricolă în Regiunea Sud-Vest Oltenia și subvenționarea a 46 de planuri de afaceri ale acestora, în vederea creșterii adaptabilității persoanelor de a materializa ideile de afaceri. Totodată, se vor crea peste 100 de locuri de muncă în regiune.

Bugetul total al proiectului este de 11.273.712,82 lei, din care:

  • solicitant (Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație) – 4.266.828,78 lei;
  • partener 1 (Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu) –2.824.079,67 lei.
  • partener 2 (U.A.T.-Județul Gorj ) – 941.752,50 euro, respectiv 4.182.804,37 lei;

6. ”OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR INTERNE MANAGERIALE”, Cod SMIS 120638

  Proiectul ”OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR INTERNE MANAGERIALE” a se implementează în baza contractului de finanțare nr. 59 din 14.02.2018, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, denumită AM POCA și Județul Gorj în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Optimizarea și eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, prin introducerea sistemelor comune de calitate și performanță, în cadrul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate.

Grupul ținta este reprezentat de:

– 126 persoane din cadrul UAT Județul Gorj, 48 persoane din cadrul Muzeului Judeţean Gorj ”Alexandru Ştefulescu”, 35 persoane din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, 35 persoane din cadrul Bibliotecii Judeţene ”Christian Tell” Gorj, 21 persoane din cadrul Direcției Județene de Evidența Persoanelor, care vor beneficia de rezultatele implementării sistemelor de management al calității (CAF, ISO), control managerial intern.

– 55 persoane angajate, ale UAT Județul Gorj, a Muzeului Judeţean Gorj ”Alexandru Ştefulescu”, a Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, a Bibliotecii Judeţene ”Christian Tell” Gorj, a Direcției Județene de Evidența Persoanelor, vor beneficia de formare în domeniile: implementării sistemelor de management al calității (CAF, ISO), control managerial intern.

            Durata de implementare a proiectului este de 16 luni, de la data semnării contractului de finanțare.

Bugetul total al proiectului este de 368.136,50 lei, din care: 360.773,77 lei finanțare nerambursabilă și 7.362,73 lei contribuția proprie a Județului Gorj.

7. ”TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE” – PROIECT AFLAT ÎN EVALUARE

  Proiectul ”TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE” a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional Capacitate Administrativă la data de 10.10.2017, aflându-se în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Obiectivul general al proiectului îl constituie ”Creșterea transparenței, eticii si integrității în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj si al structurilor subordonate, prin introducerea de proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție.”

Grupul ținta este reprezentat de:

– 25 persoane – personal de conducere si de execuție din cadrul structurilor subordonate Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj;

– 20 aleși locali ( consilieri județeni, președinte, vicepreședinți) ai Consiliului Județean Gorj.

Structurile subordonate Consiliului Județean Gorj care vor fi implicate în proiect sunt: Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Direcția Comunitară Județeană de Evidența a Persoanelor Gorj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Școala Populară de Artă Târgu Jiu, Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, Serviciul Public Județean Salvamont Gorj, Spitalul Județean de Urgența Târgu Jiu, Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”.

Bugetul total al proiectului este de 372,004.1 lei, din care: 364,564.06 lei finanțare nerambursabilă și 7,440.08 lei contribuția proprie a Județului Gorj.

PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ ÎN CURS DE DEPUNERE

  “Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”, ce urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

  ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea UNITĂȚII DE PRIMIRI URGENȚE” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, ce urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe;

  ”Reabilitarea energetică a Casei de Cultură a Tineretului” ce urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Lasă un răspuns