Sfântă Liturghie arhierească la Paraclisul mitropolitan „Toţi Sfinţii”: „Sufletul eliberat de păcate devine purtător de Dumnezeu”

Foto-1-300x200

  În cea de a II-a Duminică a Postului Sfintelor Paşti, închinată de Biserica noastră Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Paraclisul mitropolitan „Toţi Sfinţii”, situat în incinta Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei. Duminică, 4 februarie 2018, IPS Părinte Mitropolit Irineu a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Altarul Paraclisului mitropolitan „Toţi Sfinţii” de la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La finalul Slujbei Euharistice, Întâistătătorul Bisericii din Oltenia a detaliat câteva din învăţăturile desprinse din textul evanghelic duminical (de la Marcu 2, 1-12), despre minunea vindecării slăbănogului din Capernaum. „Din Evanghelia acestei duminici înţelegem că Mântuitorul Iisus Hristos se îngrijeşte de oamenii bolnavi, de cei aflaţi în suferinţă, în necazuri şi nevoi. De asemenea, prin această minune a dorit să combată credinţa fariseilor şi cărturarilor, care considerau că este numai un învăţător. Domnul ne arată însă şi prin minunea de astăzi că este mai presus decât un prooroc ce săvârşeşte fapte minunate. El este Dumnezeu adevărat, care iartă păcatele oamenilor, iar Cel care poate ierta păcatele este numai Dumnezeu. Vedem astfel cum puterea dumnezeiască se transmite prin binecuvântarea Mântuitorului Hristos şi intră în trupul celui slăbănogit de boală, nu înainte însă de a-i vindeca sufletul prin iertarea păcatelor. Dumnezeu vindecă întotdeauna întâi sufletul, iar această vindecare se transmite apoi şi trupului. Deîndată ce slăbănogul a crezut cu toată tăria că Mântuitorul este Dumnezeu vindecător şi iertător de păcate, sufletul eliberat de povara păcatelor sale a devinit purtător de Dumnezeu. Cuvântul Domnului a intrat în urechile slăbănogului şi toate organele trupului său au devenit lucrătoare. Urmare a celor întâmplate, slăbănogul şi-a luat patul şi aplecat la casa lui. Iată încă o vindecare miraculoasă săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos, pe care Biserica noastră o aşează cu înţelepciune în cea de a doua Duminică din Postul Sfintelor Paşti. Avem aşadar nevoie mai mult decât oricând de întărirea şi curăţirea sufletelor şi a trupurilor prin post şi rugăciune, de alergare grabnică la Doctorul sufletelor şi al trupurilor, Cel care ne va spune: «Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău» (Ioan 5,14)”, a încheiat IPS Irineu.

Biserica din lemn “Toţi Sfinţii”, repere istorice

Biserica din lemn cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor“, din curtea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, a fost strămutată în anul 1976 din satul Tăpăşeşti, comuna Comăneşti, judeţul Gorj, în timpul arhipăstoririi la Craiova a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist. Construcţia bisericii este localizată între anii 1780 – 1785 şi este ctitorie a monahului Daniil, vieţuitor al Mănăstirii Tismana, originar din localitatea Tălpăşeşti. A fost restaurată în totalitate în anul 1860 de către meşterul zugrav „Dimitrie ot Corneşti“, cunoscut în zonă pentru lăcaşuri de cult din zonă pe care le-a restaurat. După anul 1905, sfântul locaş a intrat într-un proces de degradare, biserica fiind părăsită odată cu darea în folosinţă a unei noi biserici din zid. În prezent, Biserica paraclis mitropolitan „Toţi Sfinţii” este un exemplu de păstrare şi conservare a valorilor din patrimoniul naţional. Forma şi podoabele din interior, icoane, decoraţiuni etc. au rămas nemodificate, zestrea îmbogăţindu-se cu multe icoane realizate de meşteri zugravi renumiţi. Printre elementele ce conferă unicitate se numără turla-clopotniţă dispusă pe pronaos şi construită din scânduri, prevăzută cu un acoperiş propriu din şindrilă de brad. Biserica adăposteşte părticele din moaştele Sfântului Ierarh Dimitrie al Rostovului, Sfânta Cuvioasă Alexandra şi Sfântul Cuvios Ilarion Schimonahul.

sursa: Mitropolia Olteniei /Preot Gheorghe Cioiu

Lasă un răspuns