Un secret

barlad8

Dacă oamenii s-ar privi în ochi atunci când se ceartă, s-ar calma încetișor… De ce? Pentru că avem sădită în adâncul ființei noastre dorința de comuniune. Dumnezeu, Creatorul nostru, nu este O persoană, ci este TREI Persoane! Nu am greșit din punct de vedere gramatical, făcând un dezacord între subiect și predicat, care SE ACORDĂ între ele. În teologie, există două mari dezacorduri. Primul este cel pe care l-am făcut mai sus: Dumnezeu este Trei Persoane. Al doilea se referă la crearea primilor doi oameni: Dumnezeu l-a făcut pe om: „bărbat și femeie L-A FĂCUT”. Gândiți-vă puțin: O Ființă, Cea dumnezeiască, ce se exprimă în Trei Persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, două persoane, bărbat și femeie, care alcătuiesc împreună UN OM! Taine mari: i-am pus în dificultate pe profesorii de limba română.. Teologia are secretele ei, și folosește gramatica așa cum știe ea.
Ei bine, spuneam la început, fiind omul creat după chipul Unui Dumnezeu treimic, în Care Trei Persoane Se întrepătrund într-o singură Ființă, el are tendința naturală spre comuniune cu alți oameni. Pentru atingerea acestui adevăr Se ruga și Domnul Hristos la Cina cea de Taină. Dacă alți oameni nu simt această mișcare spre uniune, așa cum ar trebui, totuși ucenicii Lui trebuie să o simtă și să o trăiască: „Mă rog ca ei să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una… Eu întru ei și Tu întru Mine, ca ei SĂ FIE DESĂVÂRȘIȚI ÎNTRU UNIME” (Ioan 17;21,23). Vedeți așadar că ucenicii Domnului au o tendință spre unitate? Și nu numai creștinii, ci chiar și alți oameni, pentru că a fi om presupune a fi împreună cu alți oameni.

De aceea, când riscați să vă certați, sau chiar când sunteți în toiul unei certe, încercați să faceți acest lucru: să priviți în ochi pe „dușmanul” vostru. Se va restabili acea stare naturală care îndeamnă spre prietenie, spre uniune sufletească, spre „unime”, așa cum zicea Domnul nostru. Încercați, și îmi veți da dreptate. Este diavolul acela care ne face să privim într-o parte atunci când suntem supărați: el vrea ca prin nervozitate să ne izoleze de semenii noștri.

Să-i stricăm planurile! Domnul să ne unească în duh cu toți fiii Săi ortodocși, amin.

Preot Sorin Croitoru, Mantova

Lasă un răspuns