Daily Archives: 22 ianuarie 2019

Din iarnă

Iarna

Afară gerul adânc trosneşte şi muşcă flămând ce-ntâlneşte, un fulg de zăpadă-n lumină stă înveşmântat şi-l iubeşte. Coborât peste lume din stele, el însuşi o stea primenită, aduce tezaurul grădinilor şi rodul bogat livezii văruită. Un chip de copil stă